Biuletyn
Informacji Publicznej
Kontakt
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Murowie
Dziś jest: wtorek, 09-08-2022, Imieniny: Klary, Romana, Rozyny

Potrzebujesz transportu na szczepienie ? Dzwoń od poniedziałku do piątku w godz. 7:15–15:15 – nr tel.  77 421 44 75                                       Potrzebujesz transportu na szczepienie ? Dzwoń od poniedziałku do piątku w godz. 7:15–15:15 – nr tel.  77 421 44 75                                 Potrzebujesz transportu na szczepienie ? Dzwoń od poniedziałku do piątku w godz. 7:15–15:15 – nr tel.  77 421 44 75  

Wnioski na nowy okres zasiłkowo - świadczeniowy

Szanowni Państwo,

Od 01 sierpnia 2018r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowie rozpocznie przyjmowanie wniosków (w wersji papierowej) o:

na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy.

Obecny okres zasiłkowy 2017/2018 kończy się  z dniem 30.09.2018r. (świadczenie wychowawcze oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego) oraz 31.10.2018r. (świadczenia rodzinne).

Punkt przyjmowania wniosków mieści się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowie przy ul. Wolności 20/1 w godzinach pracy ośrodka:

Formularze wszystkich wniosków wraz załącznikami można pobierać siedzibie Ośrodka .

Poniżej zamieszczamy wzory wniosków na nowy okres zasiłkowy.

  1. Wniosek o 500+.
  2. Wniosek o zasiłek rodzinny
  3. Wniosek o fundusz alimentacyjny

Więcej wzorów i załączników do pobrania w zakładce druki do pobrania

W rodzinach, w których członek rodziny pracuje  za granicą ( koordynacja) dokumentację przyjmuje tut. Ośrodek, po czym komplet dokumentów przekazuje do dalszego postępowania do Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.

Zestawienie terminów wnioskowania i wydawania decyzji przez tut. Ośrodek na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy (dotyczy tylko wniosków, które zostały wypełnione prawidłowo i dołączono do nich komplet wymaganych dokumentów)

 

Wniosek

Decyzja i wypłata

Świadczenia rodzinne

do dnia 31 sierpnia

do dnia 30 listopada

od dnia 1 września do dnia 31 października

do dnia 31 grudnia

od dnia 1 listopada do 31 grudnia

do ostatniego dnia lutego następnego roku

Fundusz alimentacyjny

do dnia 31 sierpnia

do dnia 31 października

od dnia 1 września do dnia 30 września

do dnia 30 listopada

od dnia 1 października do dnia 31 października

do dnia 31 grudnia

od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada

do dnia 31 stycznia następnego roku

od dnia 1 grudnia do dnia 31 stycznia

do ostatniego dnia lutego następnego roku

Świadczenie wychowawcze

do dnia 31 sierpnia

do dnia 31 października

od dnia 1 września do dnia 30 września

do dnia 30 listopada

od dnia 1 października do dnia 31 października

do dnia 31 grudnia

od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada

do dnia 31 stycznia następnego roku

od dnia 1 grudnia do dnia 31 stycznia

do ostatniego dnia lutego następnego roku

GOPS w Murowie.jpeg
<./div>
 

 

logo szczepimy się.jpeg

500+.png