Biuletyn
Informacji Publicznej
Kontakt
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Murowie
Dziś jest: wtorek, 25-01-2022, Imieniny: Miłosza, Pawła, Tatiany

Potrzebujesz transportu na szczepienie ? Dzwoń od poniedziałku do piątku w godz. 7:15–15:15 – nr tel.  77 421 44 75                                       Potrzebujesz transportu na szczepienie ? Dzwoń od poniedziałku do piątku w godz. 7:15–15:15 – nr tel.  77 421 44 75                                 Potrzebujesz transportu na szczepienie ? Dzwoń od poniedziałku do piątku w godz. 7:15–15:15 – nr tel.  77 421 44 75  

500+ nowy okres zasiłkowy 2021/2022

Świadczenie wychowawcze (500+) na nowy okres zasiłkowy  2021/2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowie przypomina, że okres świadczeniowy    2019/2021 dla osób  obecnie pobierających świadczenie wychowawcze (500+) kończy się z dniem 31.05.2021 r.

 

WNIOSKI NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2021/2022 (od 1.06.2021 d 31.05.2021r. )

 w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego będą przyjmowane: 

• drogą elektroniczną: od dnia 1 lutego 2021 r.

• w formie papierowej: od dnia 1 kwietnia 2021 r.

PDFNowy wniosek 500+ 2021 2022.pdf

 

Aby otrzymać świadczenie wychowawcze od 1 czerwca 2021 r. wniosek należy złożyć w okresie od 1 lutego do 30 kwietnia 2021 r.

  • Złożenie wniosku w maju 2021 r. oznacza, że świadczenie zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 lipca 2021 r.
  • Złożenie wniosku w czerwcu 2021 r. oznacza, że świadczenie zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2021 r.
  • Złożenie wniosku w lipcu 2021 r. oznacza, że świadczenie z wyrównaniem jedynie od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 września 2021 r.
  • Złożenie wniosku w sierpniu 2021 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od sierpnia, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2021 r.

Na wniosek złożony po 30 czerwca 2021 r. prawo do świadczenia wychowawczego ustalane będzie począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu świadczeniowego, nie wcześniej niż od dnia odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka.

Informacja o przyznaniu świadczeń zostanie przesłana do wnioskodawcy e-mailem, na wskazany we wniosku adres e-mail.

W celu otrzymania świadczenia wychowawczego od dnia narodzin dziecka wniosek należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia narodzin dziecka, objęcia opieką prawną lub faktyczną.

Jeżeli dziecko urodzi się w okresie od 01.02.2021r. do 31.05.2021r.  należy pamiętać o złożeniu  dwóch wniosków. Pierwszy wniosek będzie rozpatrywany za okres od dnia urodzenia dziecka do 31.05.2021r., zaś świadczenie na drugi wniosek będzie przyznane  za okres od 01.06.2021r.  do 31.05.2022r.

W przypadku zgonu rodzica pobierającego świadczenie wychowawcze, jeżeli drugi rodzic złoży wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci rodzica świadczenie wypłaca się od daty zgonu nie wcześniej niż od pierwszego dnia miesiąca następującego po ostatnim miesiącu, za który zmarłemu rodzicowi wypłacono ostatnie świadczenie wychowawcze.

Jeśli zmarł rodzic, który złożył wniosek i nie został on rozpatrzony, a drugi z rodziców złoży wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci rodzica, to za datę złożenia wniosku przyjmuję się datę złożenia wniosku przez zmarłego rodzica.

GOPS w Murowie.jpeg
<./div>
 

 

logo szczepimy się.jpeg

500+.png