Biuletyn
Informacji Publicznej
Kontakt
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Murowie
Dziś jest: sobota, 03-06-2023, Imieniny: Anatola, Leszka, Tamary

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej 2022

murow_logo-flaga-herb.jpeg
 

plakat_budzet_panstwa_420x297ver0604 (gops).jpegInformujemy o dotacji otrzymanej z Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na zadanie pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 r.

Wartość dofinansowania wynosi: 116. 820,00

Całkowita wartość: 116. 820,00 zł

Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2022

Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza mieszkańców Gminy Murów do wzięcia udziału w Programie: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 1. Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
 2. Osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o:
 • stopniu znacznym lub
 • stopniu umiarkowanym lub
 • traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Uczestnicy Programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu wsparci osób niepełnosprawnych w zakresie :

 • poprawy funkcjonowania w życiu społecznym,
 • ograniczania skutków niepełnosprawności,
 • stymulacji do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności,
 • przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022  w Gminie Murów realizowany jest w formie świadczenia usługi asystenckich dla osób niepełnosprawnych.

Kwalifikacja do przyznania usług asystenckich odbywa się na podstawie karty zgłoszenia do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022

Wnioski rozpatrywane będą na bieżąco do czasu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu.

Gmina Murów zaplanowała 2 808 godzin usług asystencji osobistej dla 10 osób spełniających warunki udziału w programie, tj.:

1.Osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności - zaplanowano objęcie 7 osób w tym 2 osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją - łącznie 2088 godzin.

2.Osoby posiadające umiarkowany stopień niepełnosprawności - zaplanowano objęcie 3 osób -  łącznie 720 godzin rocznie

WAŻNE

 • W godzinach realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.), inne usługi finansowane w ramach Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 9, finansowane z innych źródeł.
 • Uczestnik programu za usługi asystenckie nie ponosi odpłatności.
 • Realizacją programu zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowie – tel. do kontaktu 774214475

Dokumenty należy złożyć w następujący sposób:

 • osobiście w siedzibie GOPS w Murowie przy ul. Wolności 20/1
 • lub wysłać pocztą tradycyjną na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wolności 20/1, 46-030 Murów

Karta zgłoszenia oraz klauzula informacyjna do pobrania jako załączniki. Dokumenty w formie papierowej dostępne są w placówce GOPS w Murowie 20/1 przy ul. Wolności 20/1

 

 

Załączniki:

1. Plakat Programu AOON 2022

2. Karta zgłoszenia do Programu AOON 2022 - DOCXKarta zgłoszenia.docx (24,41KB)

3. Klauzula informacyjna do Programu AOON 2022 - DOCXKlauzula.docx (20,76KB)

Budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowie
<./div>
 

 

logo szczepimy się.jpeg

500+.png