Biuletyn
Informacji Publicznej
Kontakt
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Murowie
Dziś jest: sobota, 03-06-2023, Imieniny: Anatola, Leszka, Tamary

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowie informuje, że od dnia 22.08.2022r. przyjmuje wnioski o wypłatę dodatku węglowego. Druk tutaj. Elektronicznie można składać przez EPUAP na adres:   /GOPSMUROW/SkrytkaESP

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Naszej Gminy zorganizowane będą dyżury pracowników GOPS poza siedzibą Ośrodka. Najbliższe spotkania:

22.08.2022r. Radomierowice – świetlica od 15.00 do 18.00
22.08.2022r. Kały – świetlica od 15.00 do 18.00
23.08.2022r. Stare Budkowice – remiza OSP od 13.00 do 18.00
25.08.2022r. Murów – sala narad przy GOPS od 13.00 do 18.00
29.08.2022r. Zagwiździe – tymczasowy Urząd Gminy od 13.00 do 18.00

O terminach i miejscach spotkań w innych sołectwach poinformujemy w późniejszym terminie.  

Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Przy ustalaniu prawa do dodatku węglowego nie ma kryteriów dochodowych. Warunkiem otrzymania dodatku jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Dodatek węglowy wynosi 3000 złotych i będzie wypłacony jednorazowo w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku. Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022r. Wnioski złożone po tym terminie zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Wnioski będą przyjmowane w godzinach pracy Ośrodka tj. od 7.15 do 15.15 przy ul. Wolności 20/1 46-030 Murów.

- wzór wniosku o dodatek węglowy z klauzulą informacyjną RODO tutaj

 

Budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowie
<./div>
 

 

logo szczepimy się.jpeg

500+.png