Biuletyn
Informacji Publicznej
Kontakt
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Murowie
Dziś jest: sobota, 03-06-2023, Imieniny: Anatola, Leszka, Tamary

Dodatek energetyczny

Dodatek energetyczny

Dodatek energetyczny przysługuje osobie, która spełnia łącznie 3 warunki:       
1) ma przyznany dodatek mieszkaniowy,

2) jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,

3) zamieszkuje w lokalu, do którego jest dostarczana energia elektryczna.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2016r. do dnia 30 kwietnia 2017r. (M.P. z 2016r. poz. 411), wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego za okres od 01-05-2016 do 30-04-2017 wynosi:

1) dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną - 11,29 zł miesięcznie;

2) dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób - 15,68 zł miesięcznie;

3) dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób - 18,81 zł miesięcznie.

Świadczenie przysługuje od miesiąca złożenia wniosku na okres przyznanego dodatku mieszkaniowego nie dłużej jednak niż do 30 kwietnia danego roku. (na okres od 1 maja danego roku złożyć będzie trzeba odrębny wniosek).

Wypłata następuje w terminie do 10. każdego m-ca, z wyjątkiem m-ca stycznia, w którym wypłata będzie miała miejsce do 30. stycznia.

Wnioski o przyznanie dodatku energetycznego należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Murowie ul. Wolności 20/1 46-030 Murów.

Przyjmowany będzie jedynie komplet dokumentów, tj. wypełniony wniosek wraz z kopią umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej oraz kserem dokumentu tożsamości.

UWAGA! Stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej musi być osoba, która ma przyznany dodatek mieszkaniowy, a nie inny członek rodziny

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)
Budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowie
<./div>
 

 

logo szczepimy się.jpeg

500+.png