Biuletyn
Informacji Publicznej
Kontakt
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Murowie
Dziś jest: sobota, 03-06-2023, Imieniny: Anatola, Leszka, Tamary

Koordynacja systemów zabezpieczeń

Koordynacja świadczenia wychowawcze 500+
i rodzinne

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego ma zastosowanie:

 • w państwach członkowskich Unii Europejskiej: Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji,
  na Cyprze, w Czechach, Danii (z wyjątkiem Grenlandii i Wysp Faro), Estonii, Finlandii,
  we Francji, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, na Litwie, w Luksemburgu, na Łotwie, Malcie,
  w Niemczech, Holandii, Polsce, Portugalii, Rumunii, na Słowacji, w Słowenii, Szwecji,
  na Węgrzech, we Włoszech, w Wielkiej Brytanii w tym na Gibraltarze (zasady nie obowiązują natomiast na Wyspie Man i Wyspach Normandzkich),
 • w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego - Islandii, Lichtensteinie
  i Norwegii, na podstawie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 • w Szwajcarii, na podstawie umowy UE – Szwajcaria o swobodnym przepływie osób.

W przypadku ubiegania się o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz świadczenia wychowawczego (500+) stosowne wnioski ZAWSZE składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenia.

Jeżeli jeden z członków rodziny przebywa za granicą wówczas organ właściwy (np. gmina) przekazuje wniosek wraz z dokumentami Wojewodzie.

Również w przypadku wyjazdu jednego z członków rodziny za granicę już po przyznaniu świadczenia należy o tym fakcie niezwłocznie poinformować gminę (ośrodek pomocy społecznej).

Do wniosków o świadczenie wychowawcze 500+ i zasiłek rodzinny należy dołączyć oświadczenie dotyczące ustalenia państwa właściwego do wypłaty świadczeń druk znajduje się w zakładce: Druki do pobrania ; Druki koordynacja (KO)).

PDFoswiadczenie-ko-dotyczace-koordynacji.pdf (79,33KB)

Szczegółowe informacje o przepisach dot. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego dostępne są pod adresami:

https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus-w-unii-europejskiej

https://archiwumwww.opole.uw.gov.pl/koordynacja-swiadczenia-rodzinne-i-wychowawcze

Budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowie
<./div>
 

 

logo szczepimy się.jpeg

500+.png